Vliegend Kunst Circus

Visie

Vliegend Kunst Circus is een platform dat tentoonstellingen op locatie realiseert, zoals op scholen, in bejaardenhuizen en revalidatiecentra. Voorwaarde is dat de ‘locatiebewoners’ dagelijks actief met de tentoonstelling aan de slag kunnen gaan. Dit gebeurt door middel van diverse kijk- en doe opdrachten. Het actief aan de slag gaan met beeldende kunst heeft een grote positieve invloed op de waardering van kunst.

Kunst is niet alleen voor hoog opgeleide mensen die een museum bezoeken. Mijn doelstelling is dat de samenleving veel meer met kunst in aanraking komt. Vliegend Kunst Circus wil de drempel naar (toegepaste) kunst verlagen zonder dat het inhoudelijke niveau van het werk wordt aangetast. Daarom toont Vliegend Kunst Circus divers werk van beeldend kunstenaars en vormgevers midden in de maatschappij.

Karin Schipper, initiator Vliegend Kunst Circus